Seminarium "Wielokulturowa biblioteka"


Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Z wielką satysfakcją mogę już napisać kilka słów o zorganizowanym w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu seminarium dla bibliotekarzy z Dolnego Śląska "Wielkokulturowa biblioteka". Całe wydarzenie miało miejsce 14 kwietnia 2016 r. , a więc jest bardzo świeże. Pomysł na takie spotkanie nosiłam w sobie od końca 2014 roku, ale z różnych przyczyn nie mogłam go zrealizować. Dzisiaj wiem, że to dobrze, bo mam za sobą ponad rok doświadczeń z wielokulturowością i patrzę na ten temat inaczej niż wcześniej.


Głównym celem seminarium było zachęcenie bibliotekarzy do podjęcia działań wielokulturowych w swoich instytucjach.


Do organizacji seminarium zaprosiłam Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu, Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Diversja (Żywa Biblioteka).


W pierwszej części seminarium miały miejsce krótkie wystąpienia przedstawicieli poszczególnych partnerów o celach i zadaniach swoich organizacji, a także o doświadczeniach w działaniach wielokulturowych.


Druga część to warsztaty. Zorganizowano 4 wydarzenia: "Islam bez uprzedzeń - warsztaty w bibliotece", "W poszukiwaniu wielokulturowości", "Karawana różnorodności czyli na afrykańskich szlakach" oraz "Biblioteka przestrzenią dialogu - warsztat antydyskryminacyjny". Każdy z uczestników mógł wybrać tylko jeden warsztat. W sumie wzięło w nich udział 40 osób.


Seminarium było jednodniowym wydarzeniem, wymagało dużej staranności w przygotowaniu i dyscypliny czasowej.


Ale wszystko się udało, o czy świadczą spływające do mnie ankiety podsumowujące całe wydarzenie.

Dlaczego warto?

Seminarium pokazało, jak dużym zainteresowaniem cieszy się wśród bibliotekarzy tematyka wielokulturowości. Było miejscem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązania współpracy z różnymi partnerami. Jeżeli po seminarium bibliotekarze zorganizują choć jedno wydarzenie wielokulturowe, to będzie to mój mały sukces!

Galeria:

Załączniki:

Komentarze:

Ciekawe tematy warsztatów! Mnie zainspirował szczególnie warsztat antydyskryminacyjny i perspektywa spojrzenia na bibliotekę jako przestrzeń dialogu. Myślę, że warto rozwijać inicjatywę szkoleniową w tym kierunku. Gratuluję! -:)

Komentarz z 20 kwietnia 2016 20:51:32