• Artykuł
 • Publikacja: 18.09.2019
 • Edycja: 01.10.2019
 • 0 
Zgłoś się do projektu i powołaj radę społeczną przy swojej bibliotece!

Do 9 października 2019 r. trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu „Rada społeczna – jak ją powołać?”. Do udziału w projekcie zapraszamy biblioteki publiczne z gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich z całej Polski!

Jeśli jako dyrektorka / dyrektor biblioteki:

 • chcesz mieć silne wsparcie dla swoich działań w lokalnej społeczności,
 • pragniesz, żeby Twoja biblioteka była postrzegana jako instytucja otwarta, licząca się z głosem mieszkańców,
 • chętnie współpracujesz z przedstawicielami innych instytucji czy grup mieszkańców,
 • doceniasz nowe, nieszablonowe pomysły i nie boisz się konstruktywnej krytyki…
…to koniecznie zgłoś swoją bibliotekę do projektu „Rada społeczna – jak ją powołać!”.

Posłuchaj, co o radach przy swoich bibliotekach mówią uczestnicy pierwszej edycji projektu:Doświadczenia pierwszej edycji projektu pokazują, że rady społeczne realnie wspierają biblioteki, m.in. poprzez:
 • promocję biblioteki i pomoc w dotarciu do nowych odbiorców,
 • generowanie pomysłów na nowe działania i sposoby ich realizacji bez dodatkowego obciążania zespołu biblioteki,
 • doradztwo – konsultacje i informacje, jak to, co biblioteka robi, odpowiada na lokalne potrzeby,
 • rzecznictwo i wsparcie w kontaktach z władzami samorządowymi.


Co oferujemy?

 • webinarium wprowadzające (25 września 2019 r. o 10.00) z dyrektorką i dyrektorem bibliotek biorących udział w pierwszej edycji projektu (obejrzyj nagranie webinarium!),
 • trzydniowe szkolenie (12-14 listopada 2019 r. w Warszawie) dla 2 osób z każdej biblioteki biorącej udział w projekcie (dyrektorki/dyrektora biblioteki oraz osoby mającej pełnić funkcję sekretarza rady),
 • cykl 4 webinariów poświęconych kolejnym etapom powoływania rady,
 • wsparcie telefoniczne / online doświadczonej trenerki i współautorki poradnika „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?”,
 • wsparcie telefoniczne / online dyrektorki biorącej udział w pierwszej edycji projektu, mogącej się podzielić swoim doświadczeniem,
 • możliwość konsultacji planowanych zmian w statucie (związanych z powołaniem rady) z radcą prawnym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorem publikacji książkowych i prasowych, m. in. z zakresu prawa kultury, w tym prawa bibliotecznego,
 • poradnik „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?” (wersję zaktualizowaną i uzupełnioną w oparciu o doświadczenia pierwszej edycji projektu).
Projekt rozpocznie się szkoleniem w Warszawie 12-14 listopada br. i potrwa do jesieni 2020 r.

Czego oczekujemy?

 • udziału dyrektorki / dyrektora biblioteki oraz osoby mającej pełnić funkcję sekretarza rady w szkoleniu w Warszawie oraz pokrycia kosztów ich podróży do Warszawy przez bibliotekę;
 • udziału przedstawicieli biblioteki (a w miarę możliwości – także przedstawicieli rady) w webinariach;
 • skorzystania z oferowanego wsparcia telefonicznego / online i współpracy z trenerką w procesie powoływania rady;
 • powołania rady społecznej przy bibliotece;
 • współpracy z FRSI przy podsumowywaniu doświadczeń związanych z powoływaniem rad – tak, by mogły z nich skorzystać inne biblioteki.

Jak się zgłosić?

 1. Zapoznaj się z regulaminem naboru (pobierz regulamin).
 2. Weź udział w webinarium wprowadzającym (25 września 2019 r. o 10.00) z dyrektorką i dyrektorem bibliotek biorących udział w pierwszej edycji projektu (obejrzyj nagranie webinarium!).
 3. Przed wysłaniem zgłoszenia do projektu warto wstępnie porozmawiać o projekcie i planach powołania rady z zespołem biblioteki i organizatorem (wójtem / burmistrzem / prezydentem) – ich współpraca będzie niezbędna do powołania, a następnie efektywnego funkcjonowania rady.
 4. Zapoznaj się z pytaniami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przygotuj sobie na nie odpowiedzi (przeczytaj pytania).
 5. Wypełnij formularz zgłoszeniowy pod adresem http://bit.ly/RadaFormularz do 9 października 2019 r. do godz. 23:59.
 6. Po zapoznaniu się z wnioskami zgłoszeniowymi – z dyrektorami / dyrektorkami wybranych bibliotek możemy się umówić na rozmowę telefoniczną lub poprzez komunikator online (np. Skype).
 7. Wyniki naboru opublikujemy na portalu biblioteki.org oraz prześlemy mailowo do 16 października 2019 r.

Chcesz wiedzieć wiecej?

Napisz lub zadzwoń (w godz. 7:30-14:30) do koordynatorki projektu, Bogny Mrozowskiej:
bogna.mrozowska@frsi.org.pl, 722-002-115.

Do pobrania:

Regulamin naboru do projektu „Rada społeczna – jak ją powołać?” (wersja nr 2, 01.10.2019)
Regulamin naboru do projektu „Rada społeczna – jak ją powołać?” 
Pytania do kandydatów do projektu „Rada społeczna – jak ją powołać?” 
Poradnik „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?” (2019) 


Projekt „Rada społeczna – jak ją powołać?” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.