"Czytam sobie w biblotece. Moje miejsce - moja wolność!" w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku


W Bibliotece Pedagogicznej w Płocku odbyły się dwa zajęcia czytelniczo-medialne „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce - moja wolność!”. Pierwsze miało miejsce 26 listopada. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Drugie zajęcia dydaktyczne miały miejsce 3 grudnia. Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziły sześciolatki z grupy Misiów z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku. Dzieci zostały zapoznane z postacią polskiego polityka Romana Dmowskiego. Podczas zajęć wykorzystana została książka Marcina Barana „Piasek i bruk. O Romanie Dmowskim”. Uczestnicy zajęć po rozwiązaniu krzyżówki, której hasłem było nazwisko polityka, wykonały mapę mentalną wokół jego postaci, co ułatwiło im powiązanie i zapamiętanie faktów dotyczących jego osoby. Następnie przeczytali samodzielnie tekst książki, powtarzając trudniejsze dla nich słowa, np. traktat, Pałac Wersalski. Ponadto uczniowie wykonali prace plastyczne na temat „Czym jest dla mnie Polska”, a następnie swoje prace przedstawili w teatrzyku Kamishibai.Elektroniczny sposób prezentacji książki wprowadził nowoczesną formę pracy z nią, a przede wszystkim przyczynił się do zaciekawienia jej treścią, co skłoniło dzieci do podjęcia prób samodzielnego czytania. Słowa w chmurkach stały się przedmiotem analizy: dzieci liczyły głoski i sylaby.

Link do relacji na stronie www Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

http://www.bpplock.pl/25-aktualnosci/aktualnosci-plock/517-zajęcia-edukacyjne-w-listopadzie.html

Linki do relacji na FB Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/photos/pcb.1995003090792729/1994998747459830/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/photos/pcb.1998969717062733/1998969347062770/?type=3&theater

Utworzono: 12/07/2018
Zaktualizowano: 12/07/2018

Załączniki: