• Artykuł
  • PUBLIKACJA: 21.09.2018
  • EDYCJA: 21.09.2018
  • 0 
Rusza nabór wniosków w IV edycji konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Fundacja Santander Bank Polska pod hasłem “TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w kierunku działań oddolnych i realizacji projektów społecznych.

IV edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 121 grantów, którymi Fundacja chce wesprzeć najbardziej perspektywiczne cele. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej (https://granty.fundacja.santander.pl/#/login).Z regulaminem można zapoznać się w tym miejscu: https://fundacja.santander.pl/wp-content/uploads/2018/09/TMTZ_Regulamin-konkursu-2018.pdf.

Nabór wniosków będzie trwać od 20 września do 15 października 2018 roku.

Fundacja Santander Bank Polska wesprze realizację 25 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 10.000 zł, dofinansujemy 35 projektów kwotą 7.000 zł, i 61 projektów kwotą 5.000 zł.

Hasło “Tu mieszkam, tu zmieniam” promuje usprawnienie życia w lokalnych społecznościach, które w realny i rzeczywisty sposób wpływają na jego poprawę. Nasz program zakłada integrację środowisk lokalnych, które łączą wspólne cele. Stawiamy na promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, tworzenia zorganizowanego społeczeństwa nastawionego na integrację pokoleniową i więź lokalną.

Fundacja od lat angażuje się w działania związane ze wsparciem oddolnych inicjatyw. Poprzednie edycje “Tu mieszkam, tu zmieniam” przyniosły za sobą szereg pozytywnych zmian, które są dla nas powodem do dumy i jednocześnie wypełnieniem postawionych założeń konkursu. Dofinansowaliśmy powstanie czy też modernizację placów zabaw, dworców, bibliotek jak również miejsc pamięci. Żyjąc w tych społecznościach na co dzień doskonale wiemy, jak takie działania są potrzebne i korzystnie wpływają na poprawę życia w społeczeństwie.

Źródło: https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/

Rusza nabór wniosków w IV edycji konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM