• Artykuł
  • Publikacja: 29.04.2019
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Biblioteka w Zakładzie Karnym, czyli o edukacji kulturalnej wśród osadzonych.

Biblioteka Publiczna w Prudniku to nie tylko instytucja, która gromadzi, opracowuje i udostępnia różnego rodzaju zbiory. Nasza instytucja prowadzi także szeroko rozumianą działalność edukacyjno-kulturalną. Dotyczy to przede wszystkim przedszkoli i szkół, dla których co roku przygotowujemy ciekawe oferty lekcji i warsztatów bibliotecznych. Duże zainteresowanie ofertą biblioteczną skłoniło Nas do rozwinięcia aktywności na inne instytucje. Szczególnym miejscem, w których prowadzimy działalność kulturalną jest Zakład Karny w Nysie- Oddział Zewnętrzny w Prudniku.

Jeżeli mówimy o lekcjach i wykładach to pierwszym skojarzeniem jest oczywiście szkoła. Bardzo często spotykamy się z dużym zaskoczeniem, kiedy okazuje się, że także biblioteka organizuje warsztaty i prelekcje, zwłaszcza w miejscach nieoczywistych.Takim miejscem z pewnością jest Zakład Karny. Od kilku lat Mediateka Biblioteki Publicznej w Prudniku aktywnie współpracuje z prudnicką kadrą penitencjarną. Według oficjalnego porozumienia, głównym zadaniem biblioteki jest prowadzenie “Edukacji historycznej skazanych”. Program przeznaczony dla osób skazanych został zapoczątkowany przez nawiązanie kontaktu przez Zakład Karny w Nysie- Oddział Zewnętrzny w Prudniku z warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W związku z dużą rolą społeczności żydowskiej w historii Prudnika, współpraca pomiędzy Zakładem, a Muzeum skupiła się na edukowaniu osadzonych w kwestiach trudnej relacji polsko-żydowskiej. Mediateka, która również aktywnie współpracuje z Muzeum Polin, wyszła z propozycją, aby prowadzić wśród skazanych cykl wykładów popularnonaukowych dotyczących polskiej historii. Początkowo więźniowie nieśmiało przybywali na zajęcia, z czasem stały się one swojego rodzaju punktem obowiązkowym. Oczywiście żaden skazany nie jest zmuszany do udziału w wykładach. Każdy samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce wysłuchać prelekcji i wziąć udział w dyskusji. Zauważyliśmy, że z wykładu na wykład frekwencja jest coraz większa i osadzeni bardzo śmiało i ochoczo podejmują głos w niejednokrotnie trudnych dyskusjach. Bardzo aktywizującą dla nich formą jest takze to, że sami zgłaszają tematy, które najbardziej ich interesuja. Wśród wykładów przeprowadzanych w Zakładzie Karnym były między innymi: Powstanie w getcie warszawskim, Historia Zamku Książ, Kwestia ratowania Żydów na przykładzie Oscara Schindlera, Powstanie warszawskie z punktu widzenia zwykłego mieszkańca Warszawy, czy też przebieg ostatnich miesięcy II wojny światowej. Przy okazji każdego wykładu prezentowany jest również krótki film, zazwyczaj dokumentalny, po którym więźniowie mogą podzielić się swoimi wrażeniami i przemyśleniami. Według relacji kadry penitencjarnej, nie tylko na sali wykładowej uczestnicy ożywiają się kiedy rozmawiają o poruszanych tematach, ale również dyskutują po powrocie do celi. Wizyta pracownika biblioteki jest dla nich również szansą na złożenie zamówienia co do książek, które chcieliby przeczytać. Biblioteka Publiczna w Prudniku również w ten sposób propaguje czytelnictwo w trudnym i wysoce niedostępnym miejscu jakim jest areszt. Zadziwiający jest często sposób patrzenia przez więźniów na kwestie historyczne. Okazuje się, że nie mają oni także żadnego problemu z analizowaniem dokumentów historycznych, czego przykładem jest ostatnia dyskusja na temat aktu kapitulacji III Rzeszy. 

Podczas rozmów z osadzonymi dowiadujemy się, że Nasza działalność stanowi dla nich pewną odskocznię od więziennej codzienności i dlatego tak chętnie angażują się w edukację historyczną. Mamy nadzieję, że działalność biblioteki na tym polu pozostawi ślad i cieszymy się, że jesteśmy dzięki temu doceniani.

Biblioteka w Zakładzie Karnym, czyli o edukacji kulturalnej wśród osadzonych.